Spoločnosť

ICS - PRIPRAVENÍ NA KÁBLOVÉ RIEŠENIA.

Spoločnosť

Down
O nás

 

PRIPRAVENÍ NA KÁBLOVÉ RIEŠENIA

NEPOZNÁME SLOVO "NEDÁ SA".
RIEŠENIA VAŠICH POŽIADAVIEK SÚ NAŠOU SILOU.

ICS - INOVÁCIA, KOMPETENCIA, SERVIS.

Od roku 2007 pre vás v Nitre vyrábame širokú škálu vysoko flexibilných káblov. Hoci sme mladá spoločnosť, sme vybavení jednými z najpokrokovejších zariadení v Európe a máme tím zložený z viac ako 90 mladých a motivovaných zamestnancov.

Sme známi našou flexibilitou a odhodlaním. Vždy ideme až za hranice našich možností, aby sme našli optimálne riešenia a vyhoveli tak aj tým najkomplexnejším požiadavkám našich zákazníkov. Náš interný vývoj produktov nám dovoľuje reagovať veľmi osobitým spôsobom a zabezpečuje rýchle zavádzanie nových produktov. Navyše, keď príde na kvalitu a precíznosť, nepoznáme obmedzenia. Naše vlastné testovacie laboratórium a oddelenie výskumu a vývoja sú toho príkladom.

Sme si plne vedomí, aká dôležitosť a vysoké požiadavky sa kladú na naše káble v priemyselných podmienkach i na poli automatizácie, a práve preto si stanovujeme najvyššie možné technické normy. Prečo vy nespravíte to isté? Užite si výhody plynúce z našej oddanosti ku kvalite. 

 

KĽÚČOVÉ ČÍSLA:

Obrat > 25 mil. €

Počet zamestnancov > 90

Podiel exportu> 90%

Výrobná kapacita > 30.000 km káblov/ rok

Výrobná plocha > 12.000 m²

SKB-Group

SKB-GROUP je operatívne vedený rodinný podnik. Základný kameň bol položený v roku 1891 naším pradedom. Ani dnes, po viac ako 130 rokoch, neprestávame klásť dôraz na základné hodnoty rodinnej firmy: spoľahlivosť a zodpovednosť.

 

Tu nájdete náš organigram

COMPLIANCE

My, skupina SKB-GROUP, fungujeme v podstate už vyše 130 rokov ako rodinný podnik vedený konateľmi. Táto dlhá a úspešná tradícia by istotne nebola možná bez silného základu, jasných etických a morálnych princípov. Túto integritu by sme radi aj naďalej premietali do každodenného pracovného života a je nám zrejmé, že je pri tom dôležitá zodpovednosť každého jedného zamestnanca.

Predložený etický kódex a s ním spojené smernice sa tak nepokúšajú „vynájsť“ nové spôsoby, ale majú nám zrozumiteľne a jasne ukázať, s akými povinnosťami sa dnes musíme vysporiadať.

ETICKÝ KÓDEX

Priemyselná charta Europacable

SKB-GROUP je členom Europacable a je jedným zo signatárov priemyselnej charty tejto organizácie, tzv. Europacable Industry Charter. Charta vyjadruje náš záväzok ku zdieľaným zásadám a cieľom etického, udržateľného a vysoko kvalitného vývoja a výroby našich káblov.

Ak chcete vedieť viac, navštívte prosím www.europacable.eu.

SKB-GROUP is a member of Europacable and signatory of the Europacable Industry Charter

Kvalita a životné prostredie

Široké spektrum káblov a vodičov sortimentu ICS Industrial Cables Slovakia spol. s r.o. sa vyrába a skúša v súlade s požiadavkami nasledovných noriem a špecifikácií:

• národné a medzinárodné normy STN, UL/CSA, DIN VDE, EN, IEC, ČSN, ÖVE

• licenčné požiadavky UL/CSA, ÖVE

• špecifikácie zákazníkov

• technické špecifikácie ICS

• skúšobné normy

Systém riadenia kvality bol zavedený a certifikovaný v roku 2007, iba niekoľko mesiacov po spustení výroby. Certifikáciu vykonala firma Bureau Veritas, ktorá aj naďalej vykonáva pravidelné ročné dozorné resp. recertifikačné audity v našej spoločnosti. Nemenej dôležitým míľnikom v histórii podniku je aj získanie licenčnej výroby ÖVE v roku 2008, ale najmä úspešné zavedenie licenčnej výroby podľa požiadaviek UL/CSA koncom roka 2012. Vysoký štandard výrobkov a výrobných podmienok je pravidelne preverovaný nezávislým UL inšpektorom minimálne 4x ročne.

Inovatívnosť a spolupráca pri vývoji nových produktov resp. poskytnutie nadštandardného servisu bola ocenená v roku 2015 jedným z našich hlavných zákazníkov U.I.LAPP. V bohatej histórii firmy U.I.LAPP bola táto cena udelená len druhýkrát. V tom istom roku firma ICS Industrial Cables Slovakia spol. s r.o. získala od poradenskej spoločnosti PwC ocenenie Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v sektore strojárstvo.

Prakticky od prvých momentov od spustenia výroby v ICS Industrial Cables Slovakia spol. s r.o. sa riadime zásadami, ktoré sú popísané aj v našej politike kvality. Je to predovšetkým záväzok „Zabezpečovať vysokú kvalitu všetkých produktov zavádzaním štandardných postupov, efektívnym riešením daných úloh, systematickým zvyšovaním odbornosti pracovníkov a neustálym zlepšovaním zavedeného systému.“
Popri týchto úlohách nezabúdame ani na ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia. Sme si plne vedomí toho, že najväčšiu hodnotu tvoria ľudia, ktorí pre firmu pracujú a svoju prácu vykonávajú na vysokej profesionálnej úrovni. Našu výrobu riadime tak, aby životné prostredie bolo zaťažované len v nevyhnutnej miere, pri dodržaní všetkých zákonných regulácií a limitov.

ISO

Testovacie centrum

Prístrojové vybavenie testovacích laboratórií v ICS Industrial Cables Slovakia spol. s r.o. spĺňa tie najnáročnejšie požiadavky na kvalitu. Popri rutinných skúškach vstupných materiálov a hotových produktov vykonávame rôzne typové skúšky, skúšky pri vývoji nových výrobkov a s tým spojené testovanie materiálov. Okrem toho prevádzame operatívne a medzioperačné skúšky polovýrobkov, skúšky v podmienkach požiaru podľa európskych a americko-kanadských noriem, dlhodobé skúšky ohybnosti káblov pre energetické reťaze (tzv. Drag Chain Cables) v reálnych podmienkach, dlhodobé skúšky starnutia pri vyšších teplotách, skúšky pri nízkych teplotách a mnohé iné.

Jednotlivé skúšky vykonávame v súlade s licenčnými požiadavkami UL/CSA, ÖVE, technickými normami pre jednotlivé typy káblov, technickými špecifikáciami zákazníkov a rôznymi inými požiadavkami na návrh a vývoj výrobkov.

O kvalite našich výrobkov svedčí množstvo certifikátov a zákazníckych schválení. 

Svet ICS

Spojte sa s nami