Vyhl'adávanie produktov


Typ Popis Certifikáty Prehlásenie o vlastnostiach Data sheet
Napájanie motorov 9YSL(St)CYK-J 0.6/1 kV EMV-3 PLUS UL/c(UL) Napájací kábel motorový tienený Popis Stiahnuť
Štandardné káble JYDY PVC/PVC flexible control cable Popis Stiahnuť
Štandardné káble LiHCH FRNC control cable, halogen-free, screened Popis Stiahnuť
Špeciálne káble FLEXICS® S1BC4Q-F PUR kábel pre ponorné motorové čerpadlá, tienený Popis Stiahnuť
Špeciálne káble LE-XY2YA2Y PE ovládací kábel pre lanové dráhy, netienený Popis Stiahnuť
Špeciálne káble 2YC2Y PE DC kábel pre anténne systémy, tienený Popis Stiahnuť
Napájanie motorov 2XSL(St)CYK-J 0.6/1 kV EMV-3 PLUS Napájavý kábel motorový tienený Popis Stiahnuť
Štandardné káble YMLCM Nízkofrekvenčný kábel z PVC, tienený Popis Stiahnuť
Automatizácia FLEXICS® CHAIN UL / c(UL) Vysoko flexibilný PVC/PVC kábel do vlečných reťazí Popis Stiahnuť
Automatizácia FLEXICS® 11 PVC/PUR-ovládací kábel netienený Popis Stiahnuť
Automatizácia FLEXICS® CHAIN Vysoko flexibilný PVC/PVC kábel do vlečných reťazí Popis Stiahnuť
Napájanie motorov 2YSL(St)CY-J 0,6/1 kV EMV Napájací kábel motorov tienený Popis Stiahnuť
Napájanie motorov FLEXICS® SERVO PVC/PVC napájací kábel servomotorov Popis Stiahnuť
Napájanie motorov FLEXICS® SERVO UL / c(UL) PVC/PVC napájací kábel servomotorov Popis Stiahnuť
Uzemnenie a skrat Copper wire braidings flat Holé medené pletivá Popis Stiahnuť
Cestné vozidlá FLEXICS® TRUCK FLRYY PVC viacžilové napájacie a ovládacie káble pre úžitkové vozidlá a nákladné automobily Popis Stiahnuť
Štandardné káble H05V-K PVC-kábel pre zapojenie vnútorných zariadení Popis Stiahnuť
Štandardné káble H05Z-K LSZH-kábel pre zapojenie vnútorných zariadení Popis Stiahnuť
Štandardné káble AT-N07V3V3-F PVC-stavebný kábel, odolný voči mrazu Popis Stiahnuť
Špiralizovateľné káble FLEXICS® SPIRAL 11 Viacžilové špiralizovateľné riadiace káble Popis Stiahnuť
Napájanie motorov 2YSL(St)CYK-J 0.6/1 kV EMV-3 PLUS Napájavý kábel motorový tienený Popis Stiahnuť
Uzemnenie a skrat LV-XY Bare copper wire braidings ,Bare copper conductors Popis Stiahnuť
Štandardné káble H07V-K PVC-kábel pre zapojenie vnútorných zariadení Popis Stiahnuť
Štandardné káble H07Z-K LSZH -Kábel pre zapojenie vnútorných zariadení Popis Stiahnuť
Štandardné káble H05Z1Z1-F FRNC control cable, unscreened Popis Stiahnuť
Automatizácia FLEXICS® 11C PVC/PUR-ovládací kábel tienený Popis Stiahnuť
Automatizácia FLEXICS® CHAIN C Vysoko flexibilný tienený PVC/PVC kábel do vlečných reťazí Popis Stiahnuť
Automatizácia FLEXICS® CHAIN C UL/c (UL) Vysoko flexibilný tienený PVC/PVC kábel do vlečných reťazí Popis Stiahnuť
Napájanie motorov FLEXICS® SERVO C Tienený PVC/PVC napájací kábel servomotorov Popis Stiahnuť
Napájanie motorov FLEXICS® SERVO C UL / c(UL) Tienený PVC/PVC napájací kábel servomotorov Popis Stiahnuť
Uzemnenie a skrat ESY Medené uzemňovacie káble Popis Stiahnuť
Špiralizovateľné káble FLEXICS® SPIRAL 911 Viacžilové špiralizovateľné riadiace káble Popis Stiahnuť
Cestné vozidlá FLEXICS® TRUCK FLRY11Y Viacžilové napájacie a ovládacie PUR káble pre úžitkové vozidlá a nákladné automobily Popis Stiahnuť
Štandardné káble H03VV-F PVC-flexibiblý kábel pre nízke mechanické namáhanie Popis Stiahnuť
Štandardné káble YSLYCY-JZ (-OZ) 0,6/1 kV PVC-ovládací kábel tienený Popis Stiahnuť
Štandardné káble HSLH LSZH-ovládací kábel netienený Popis Stiahnuť
Štandardné káble LE-Y11Y K35 PUR-stavebný kábel, odolný voči mrazu Popis Stiahnuť
Automatizácia FLEXICS® 1111 PUR/PUR-ovládací kábel netienený Popis Stiahnuť
Automatizácia FLEXICS® CHAIN 11 Vysoko flexibilný PVC/PUR kábel do vlečných reťazí Popis Stiahnuť
Automatizácia FLEXICS® CHAIN 11 UL / c(UL) Vysoko flexibilný PVC/PUR kábel do vlečných reťazí Popis Stiahnuť
Napájanie motorov 2XSL(St)CY-J 0,6/1 kV EMV Napájací kábel motorov tienený Popis Stiahnuť
Napájanie motorov 9YSL(St)CY-J 0.6/1 kV EMV UL/c(UL) Napájací kábel motorový tienený Popis Stiahnuť
Napájanie motorov FLEXICS® CHAIN SERVO 911 Bezhalogénový vysoko flexibilný MPO/PUR napájací kábel servomotorov do vlečných reťazí Popis Stiahnuť
Napájanie motorov FLEXICS® CHAIN SERVO 911 UL / c(UL) Bezhalogénový vysoko flexibilný MPO/PUR napájací kábel servomotorov do vlečných reťazí Popis Stiahnuť
Uzemnenie a skrat ESUY Medené uzemňovacie káble Popis Stiahnuť
Cestné vozidlá FLEXICS® TRUCK FLRYY11Y PVC/PUR viacžilové napájacie a ovládacie káble pre úžitkové vozidlá a nákladné automobily. Popis Stiahnuť
Štandardné káble H05VV-F PVC-flexibilný kábel pre stredné mechanické namáhanie Popis Stiahnuť
Štandardné káble YSLY-JZ (-OZ) PVC-ovládací kábel netienený Popis Stiahnuť
Štandardné káble HSLCH LSZH-ovládací kábel tienený Popis Stiahnuť
Špiralizovateľné káble FLEXICS® SPIRAL 1211 Viacžilové špiralizovateľné riadiace káble Popis Stiahnuť
Napájanie motorov 2XSL(St)CYK-J 0.6/1 kV EMV-3 PLUS Napájací kábel motorový tienený Popis Stiahnuť
Štandardné káble S07V3V3C4V3-F PVC-kábel pre zapojenie vnútorných zariadení Popis Stiahnuť
Automatizácia FLEXICS® 1111C PUR/PUR-ovládací kábel tienený Popis Stiahnuť
Automatizácia FLEXICS® CHAIN 11C Vysoko flexibilný tienený PUR kábel do vlečných reťazí Popis Stiahnuť
Automatizácia FLEXICS® CHAIN 11C UL / c(UL) Vysoko flexibilný tienený PUR kábel do vlečných reťazí Popis Stiahnuť
Napájanie motorov FLEXICS® CHAIN SERVO 911C Bezhalogénový vysoko flexibilný tienený MPO/PUR napájací kábel servomotorov do vlečných reťazí Popis Stiahnuť
Napájanie motorov FLEXICS® CHAIN SERVO 911C UL / c(UL) Bezhalogénový vysoko flexibilný tienený MPO/PUR napájací kábel servomotorov do vlečných reťazí Popis Stiahnuť
Uzemnenie a skrat X00V3-AD Hlinníkové uzemňovacie káble Popis Stiahnuť
Štandardné káble H05VV5-F PVC-ovládací kábel, odolný voči oleju Popis Stiahnuť
Štandardné káble YSLCY-JZ (-OZ) PVC-ovládací kábel tienený Popis Stiahnuť
Špiralizovateľné káble FLEXICS® SPIRAL S05BQ-F/S07BQ-F Viacžilové špiralizovateľné riadiace káble Popis Stiahnuť
Automatizácia FLEXICS® CHAIN 911 Bezhalogénový vysoko flexibilný TPE/PUR kábel do vlečných reťazí Popis Stiahnuť
Napájanie motorov 2XSL(St)CYK-FR-J 0,6/1 kV EMV-UV Napájací kábel motorov tienený Popis Stiahnuť
Štandardné káble H05VVC4V5-K PVC-ovládací kábel, odolný voči oleju, tienený Popis Stiahnuť
Štandardné káble CMSM PVC-ovládací kábel netienený Popis Stiahnuť
Cestné vozidlá FLEXICS® TRUCK SPIRAL FLR9Y12Y Viacžilové TPE-E pripájacie káble pre cestné vozidlá, teplotná trieda B Popis Stiahnuť
Automatizácia FLEXICS® CHAIN 99111C Bezhalogénový vysoko flexibilný tienený PUR kábel do vlečných reťazí Popis Stiahnuť
Napájanie motorov 2XSL(St)CYK-FR-J 0,6/1 kV EMV-3 PLUS-UV Napájací kábel motorov tienený Popis Stiahnuť
Štandardné káble CMFM PVC-ovládací kábel tienený Popis Stiahnuť
Cestné vozidlá FLEXICS® TRUCK TWIN FLYY Dvojitý PVC nabíjací kábel pre komerčné vozidlá Popis Stiahnuť
Napájanie motorov 2XSL(St)CH-J 0,6/1 kV EMV-UV Napájací kábel motorov tienený, bezhalogénový a oheň retardujúci Popis Stiahnuť
Cestné vozidlá FLEXICS® CHARGE SPIRAL 9111 Špiralizovateľné nabíjacie káble Popis Stiahnuť
Napájanie motorov 2XSL(St)CH-J 0,6/1 kV EMV-3 PLUS-UV Napájací kábel motorov tienený, bezhalogénový a oheň retardujúci Popis Stiahnuť
Obnoviteľná energia SOLARICS XL1 Solárny kábel, bezhalogénový, max. teplota na vodiči: +90°C Popis Stiahnuť
Obnoviteľná energia SOLARICS XL2 Solárny kábel, bezhalogénový, max. teplota na vodiči: +120°C Popis Stiahnuť
Letiskové káble FLEXICS® JET 11Y 400Hz Uzemňovací napájací kábel, jednožilový Popis Stiahnuť
Letiskové káble FLEXICS® JET 400Hz 1x120+4x1 Uzemňovací napájací kábel, s ovládacími žilami, bezhalogénový napájací kábel, s ovládacími žilami, pocínovaný a bez halogénov Popis Stiahnuť
Letiskové káble FLEXICS® JET 400Hz 4x(70+4x1) Zlanovaný uzemňovací napájací kábel s ovládacími žilami, pocínovaný a bez halogénov Popis Stiahnuť
Letiskové káble FLEXICS® YSLYv-K35 400Hz 7x35+6x(4x1) Uzemňovací napájací kábel, s ovládacími žilami pre pevnú inštaláciu Popis Stiahnuť
Letiskové káble FLEXICS® 2XSLHX 400Hz 7x35+6x(4x1) Uzemňovací napájací kábel, s ovládacími žilami, bezhalogénový Popis Stiahnuť
Špeciálne káble FLEXICS® CHARGE EVC H07BZ5-F Nabíjací kábel pre elektromobily Popis VDE Certificate No. 40052200 Stiahnuť
Špeciálne káble FLEXICS® CHARGE EVC S07BZ5-F Nabíjací kábel pre elektromobily Popis Stiahnuť
Špeciálne káble FLEXICS® DUO PVC/PVC kábel na nabíjanie batérií Popis Stiahnuť
Špeciálne káble FLEXICS® DRUM 9111 PUR napájací a ovládací kábel, bezhalogénový, navíjateľný Popis Stiahnuť
Špeciálne káble FLEXICS® S07BQ-F PUR kábel pre ponorné motorové čerpadlá, netienený Popis Stiahnuť
Špeciálne káble FLEXICS® S07BC4Q-F PUR kábel pre ponorné motorové čerpadlá, tienený Popis Stiahnuť
Špeciálne káble FLEXICS® S1BQ-F PUR kábel pre ponorné motorové čerpadlá, netienený Popis Stiahnuť
Špeciálne káble LE-XY2YCV2Y PE ovládací kábel pre lanové dráhy, tienený Popis Stiahnuť
Svet ICS

Spojte sa s nami