Kariéra

 

Študenti

Spoločnosť ICS - Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o. podporuje talentovaných študentov v systéme duálneho vzdelávania.

Down
Kariéra: študenti

Študenti

Spoločnosť ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o. je zapojená do systému duálneho vzdelávania. Touto cestou sa snaží pomôcť žiakom uplatniť sa na trhu práce a taktiež získať nových kolegov do svojho tímu. Sme hrdí, že našim mladým kolegom pomáhame poznávať, ako funguje etablovaná medzinárodná výrobná spoločnosť, a tým im umožňujeme získať cennú pracovnú skúsenosť rovnako ako kontakt s profesionálmi v rozmanitých odboroch. Úspešné absolvovanie štúdia a praxe môžu vyústiť až do spolupráce na plný pracovný úväzok.

Sme držiteľmi osvedčenia pre študijné odbory:

Mechanik elektrotechnik (2697 K)

Operátor strojárskej výroby (2430 H)

Chemik - spracovanie kaučuku a plastov (2889 H 04)

Gumár plastikár (2866 H)

(vlož 2x pdf. Osvedčenie SOPK a AZZZ)

V súčasnosti spolupracujeme so Strednou odbornou školou technickou vo Vrábľoch v 4-ročnom študijnom odbore mechanik-elektrotechnik. Každoročne zaraďuje do programu dvoch žiakov, ktorí absolvujú praktický výcvik priamo v prostredí spoločnosti.

Na priebeh praxe odborne dohliadajú hlavní inštruktori duálneho vzdelávania, ku ktorým sú žiaci pridelení. Sú to naši kolegovia, ktorý majú priamo na starosti výrobu, prevádzku, či skúšobňu – teda pracoviská, ktoré žiaci v priebehu praxe navštívia a kde aj pôsobia.

Prečo sa uchádzať o účasť v duálnom systéme:

- Zaujímavá prax už v priebehu štúdia

- Zoznámenie sa s firemnými procesmi, organizačnou štruktúrou a životom vo firme

- Zaujímavé finančné a hmotné zabezpečenie

 

(link na promo video)

https://www.youtube.com/watch?v=l4yEOBOqGGs

(link na promo tlačovú správu)

http://www.dualnysystem.sk/Aktualita.aspx?ArticleID=125

http://www.dualnysystem.sk/Aktualita.aspx?ArticleID=146

 

 

Čo ponúkame:

- Prax v priestoroch spoločnosti

- Štipendium a odmenu za produktívnu prácu

- Osobné ochranné pracovné pomôcky

- Stravovanie ako pre našich zamestnancov

- Účasť na firemných podujatiach (Deň otvorených dverí, športový deň, a pod.)

- Participácia na sociálnom programe a benefitoch (Vianoce, Mikuláš)

- Možnosť letných brigád na základe dohody o brigádnickej práci študenta

Pokiaľ máte záujem zapojiť sa do duálneho vzdelávania, kontaktujte nás.

Kontakt

PERSONÁLNE ODDELENIE

Tel. + 421 (0)37 69 69 645

personal@ics-cables.sk

Svet ICS

Spojte sa s nami