Polia označené (*), musia byt' vyplnené

Zaslat' životopis
Nahrat' súbory
Osobné údaje
Adresa
Kontakt
Vaše osobné údaje zhromažďujeme za účelom spracovania Vašej žiadosti vo výberovom konaní a pre posúdenie možného prijatia do zamestnania. Ak máte záujem o zaradenie do databázy uchádzačov, označte príslušný variant nižšie. Ďalšie informácie nájdete v časti.
Informácia o ochrane osobných údajov.

Prečítal som si Informáciu o ochrane osobných údajov pri ich spracúvaní pri nábore a prijímaní zamestnancov a súhlasím, aby moje osobné údaje boli spracované tak v prijímacom procese ako i v databáze záujemcov o prácu.*

Prečítal som si Informáciu o ochrane osobných údajov pri ich spracúvaní pri nábore a prijímaní zamestnancov a súhlasím, aby moje osobné údaje boli spracované v prijímacom procese.
Svet ICS

Spojte sa s nami